Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) opisuje, w jaki sposób dane osobowe („Dane osobowe”) możesz podać na stronie internetowej („Witryna internetowa” lub „Usługa”) oraz we wszelkich powiązanych produktach i usługach (łącznie zwanych „Usługami”) są gromadzone, chronione i wykorzystywane. Opisuje również dostępne opcje dotyczące wykorzystania przez nas Twoich Danych osobowych oraz sposobu, w jaki możesz uzyskać dostęp do tych informacji i je aktualizować. Niniejsza Polityka stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą („Użytkownik”, „Ty” lub „Twój”) a „, „my”, „nas” lub „nasz”). Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z nich, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie jesteśmy właścicielami ani których nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani którymi nie zarządzamy.

Automatyczne zbieranie informacji

Kiedy otwierasz Stronę, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę. Dane te mogą obejmować informacje takie jak adres IP Twojego urządzenia, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, preferencje językowe czy strona internetowa, którą odwiedzałeś przed wejściem do Serwisu i Usług, strony Serwisu i Usług, które odwiedzasz, czas spędzony na tych stronach, informacje, których szukasz w Serwisie, godziny i daty dostępu oraz inne statystyki.

Informacje zbierane automatycznie służą wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć i ustalenia danych statystycznych dotyczących korzystania i ruchu w Serwisie i Usługach. Te informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego użytkownika systemu.

Zbieranie danych osobowych

Możesz uzyskiwać dostęp do Witryny i Usług oraz korzystać z nich bez konieczności informowania nas, kim jesteś lub ujawniania jakichkolwiek informacji, na podstawie których ktoś mógłby zidentyfikować Cię jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak chcesz skorzystać z niektórych funkcji Witryny, możesz zostać poproszony o podanie niektórych Danych osobowych (na przykład swojego imienia i adresu e-mail). Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie nam przekazujesz podczas tworzenia konta, publikowania treści, dokonywania zakupów lub wypełniania formularzy online w Witrynie. W razie potrzeby informacje te mogą obejmować:

Niektóre informacje, które zbieramy, pochodzą bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem Witryny i Usług. Możemy jednak gromadzić dane osobowe o Tobie również z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, platformy mediów społecznościowych, zewnętrzni dostawcy danych i nasi wspólni partnerzy marketingowi. Dane osobowe, które zbieramy z innych źródeł, mogą obejmować dane demograficzne, takie jak wiek i płeć, informacje o urządzeniu, takie jak adresy IP, lokalizacja, takie jak miasto i stan, oraz dane dotyczące zachowań w Internecie, takie jak informacje o korzystaniu przez Ciebie z witryn mediów społecznościowych, informacje o widoku strony oraz wyniki wyszukiwania i łącza. Możesz zdecydować się na nieudostępnianie nam swoich danych osobowych, ale wówczas możesz nie mieć możliwości korzystania z niektórych funkcji Witryny. Użytkowników, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, prosimy o kontakt.

Wykorzystanie i przetwarzanie zebranych informacji

W celu udostępnienia Państwu Strony internetowej i Usług lub w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, może być konieczne zebranie i wykorzystanie niektórych Danych osobowych. Jeśli nie podasz informacji, o które prosimy, możemy nie być w stanie zapewnić Ci żądanych produktów lub usług. Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą zostać wykorzystane w następujących celach:

Przetwarzanie Twoich danych osobowych zależy od tego, w jaki sposób korzystasz z Witryny i Usług, w którym miejscu na świecie się znajdujesz oraz od tego, czy ma zastosowanie jeden z poniższych warunków: (i) wyraziłeś zgodę na jeden lub więcej określonych celów; nie ma to jednak zastosowania, gdy przetwarzanie Danych osobowych podlega kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów lub europejskiemu prawu o ochronie danych; (ii) podanie informacji jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem i/lub wykonania jakichkolwiek zobowiązań przedumownych; (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegasz; (iv) przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej; (v) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

Należy pamiętać, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy przetwarzać informacje, dopóki nie wyrazisz sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (poprzez rezygnację), bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek innej z poniższych podstaw prawnych. W każdym przypadku chętnie wyjaśnimy, jaka konkretna podstawa prawna ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Rozliczenia i płatności

W przypadku usług wymagających płatności prosimy o podanie danych karty kredytowej lub innego rachunku płatniczego, które zostaną wykorzystane wyłącznie do przetwarzania płatności. Dane transakcji zakupu są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do sfinalizowania transakcji zakupu. Po zakończeniu informacje o transakcji zakupu zostaną usunięte. Jeżeli jest to konieczne do przetwarzania przyszłych płatności i pod warunkiem uzyskania Twojej uprzedniej zgody, Twoje dane finansowe będą przechowywane w formie zaszyfrowanej na bezpiecznych serwerach naszego renomowanego dostawcy usług bramek płatniczych, który jest zobowiązany do traktowania Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką. Wszystkie bramki płatności bezpośrednich spełniają najnowsze standardy bezpieczeństwa zarządzane przez Radę ds. Standardów Bezpieczeństwa PCI, co jest wspólnym wysiłkiem takich marek jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wrażliwa i prywatna wymiana danych odbywa się za pośrednictwem kanału komunikacyjnego zabezpieczonego protokołem SSL i jest szyfrowana i chroniona podpisami cyfrowymi, a Witryna i Usługi są również zgodne ze standardami podatności na zagrożenia PCI, aby stworzyć możliwie bezpieczne środowisko dla Użytkowników. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa i ochrony regularnie przeprowadzane są skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

Zarządzanie informacją

Możesz usunąć niektóre dane osobowe, które posiadamy na Twój temat. Dane osobowe, które możesz usunąć, mogą ulec zmianie wraz ze zmianą Witryny i Usług. Kiedy jednak usuniesz Dane osobowe, możemy zachować kopię niezmienionych Danych osobowych w naszych rejestrach przez okres niezbędny do wywiązania się z naszych zobowiązań wobec naszych podmiotów stowarzyszonych i partnerów oraz w celach opisanych poniżej. Jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe lub trwale usunąć swoje konto, możesz to zrobić na stronie ustawień swojego konta w Witrynie lub po prostu kontaktując się z nami.

Ujawnienie informacji

W zależności od żądanych Usług lub jeśli jest to konieczne do sfinalizowania transakcji lub świadczenia dowolnej usługi, o którą prosisz, możemy zawierać umowy z innymi firmami i udostępniać Twoje dane za Twoją zgodą naszym zaufanym stronom trzecim, które z nami współpracują, wszelkim innym podmiotom stowarzyszonym i spółkom zależnym, na których polegamy do pomocy w obsłudze Witryny i dostępnych Usług. Nie udostępniamy danych osobowych niepowiązanym stronom trzecim. Ci usługodawcy nie są upoważnieni do wykorzystywania ani ujawniania Twoich danych, chyba że jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w tych celach wyłącznie stronom trzecim, których polityka prywatności jest zgodna z naszą lub które zgadzają się przestrzegać naszych zasad w odniesieniu do danych osobowych. Tym stronom trzecim przekazywane są Dane osobowe, których potrzebują wyłącznie w celu wykonywania wyznaczonych im funkcji, a my nie upoważniamy ich do wykorzystywania ani ujawniania Danych osobowych do własnych celów marketingowych lub innych.

Ujawnimy wszelkie Dane osobowe, które zbieramy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, na przykład w celu zastosowania się do wezwania do sądu lub podobnego procesu prawnego, a jeśli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw, ochrony Państwa bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, prowadzić dochodzenia w sprawie oszustw lub odpowiadać na żądania organów rządowych.

W przypadku zmiany biznesowej, takiej jak fuzja lub przejęcie przez inną firmę, bądź sprzedaż całości lub części jej aktywów, Twoje konto użytkownika i Dane osobowe prawdopodobnie znajdą się wśród przeniesionych aktywów.

Przechowywanie informacji

Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Możemy wykorzystywać wszelkie zagregowane dane pochodzące z Twoich Danych osobowych lub zawierające je po ich aktualizacji lub usunięciu, ale nie w sposób umożliwiający identyfikację Twojej osoby. Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie może być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Przekazywanie informacji

W zależności od Twojej lokalizacji transfer danych może wiązać się z przesyłaniem i przechowywaniem Twoich informacji w kraju innym niż Twój. Masz prawo dowiedzieć się o podstawach prawnych przekazywania informacji do państwa spoza Unii Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej prawu międzynarodowemu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takiej jak ONZ, a także o środkach bezpieczeństwa podjętych przez nas, aby chronić Twoje dane. Jeśli taki transfer ma miejsce, możesz dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje niniejszej Polityki lub pytając nas, korzystając z informacji podanych w sekcji kontakt.

Prawa użytkowników

Możesz skorzystać z pewnych praw w odniesieniu do przetwarzanych przez nas Twoich danych. W szczególności przysługują Ci następujące prawa: (i) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych; (ii) masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda; (iii) masz prawo dowiedzieć się, czy informacje są przez nas przetwarzane, uzyskać ujawnienie niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię informacji podlegających przetwarzaniu; (iv) masz prawo sprawdzić prawidłowość swoich danych oraz poprosić o ich aktualizację lub sprostowanie; (v) w pewnych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie Twoich danych; w takim przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie; (vi) w pewnych okolicznościach masz prawo zażądać usunięcia od nas Twoich danych osobowych; (vii) masz prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, przesłać je innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, umowy, której jesteś częścią, lub wynikających z niej zobowiązań przedumownych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej lub dla celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów, mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając podstawę związaną z Państwa szczególną sytuacją, aby uzasadnić to sprzeciw. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podawania żadnego uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy Dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, możesz zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Prawa do ochrony danych na mocy RODO

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przysługują Ci określone prawa do ochrony danych i dążymy do podjęcia uzasadnionych kroków, aby umożliwić Ci poprawianie, zmienianie, usuwanie lub ograniczanie wykorzystania Twoich Danych osobowych. Jeżeli chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe na Twój temat przechowujemy i chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami. W pewnych okolicznościach przysługują Ci następujące prawa do ochrony danych:

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Kalifornijskie prawa do prywatności

Oprócz praw wyjaśnionych w niniejszej Polityce, mieszkańcy Kalifornii, którzy przekazują Dane Osobowe (zgodnie z definicją w statucie) w celu uzyskania produktów lub usług do użytku osobistego, rodzinnego lub domowego, są uprawnieni do żądania i uzyskania od nas raz w roku kalendarzowym , informacje o danych osobowych, które udostępniliśmy, jeśli takie istnieją, innym firmom w celach marketingowych. W stosownych przypadkach informacje te obejmują kategorie Danych osobowych oraz nazwy i adresy firm, którym udostępniliśmy takie dane osobowe za bezpośrednio poprzedzający rok kalendarzowy (np. wnioski złożone w bieżącym roku otrzymają informacje o roku poprzednim) . W celu uzyskania tych informacji prosimy o kontakt.

Jak skorzystać z tych praw

Wszelkie wnioski o realizację swoich praw można kierować za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Pamiętaj, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości. Twoja prośba musi zawierać wystarczające informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś osobą, za którą się podajesz, lub czy jesteś jej upoważnionym przedstawicielem. Musisz podać wystarczające szczegóły, abyśmy mogli właściwie zrozumieć żądanie i odpowiedzieć na nie. Nie możemy odpowiedzieć na Twoją prośbę ani przekazać Ci Danych osobowych, dopóki najpierw nie zweryfikujemy Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia takiej prośby i nie potwierdzimy, że Dane osobowe dotyczą Ciebie.

Prywatność dzieci

Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, prosimy o nie przesyłanie żadnych danych osobowych za pośrednictwem Witryny i Usług. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania sposobu, w jaki ich dzieci korzystają z Internetu oraz do pomocy w egzekwowaniu niniejszej Polityki, pouczając dzieci, aby nigdy nie udostępniały Danych osobowych za pośrednictwem Witryny i Usług bez ich zgody. Jeśli masz powody sądzić, że dziecko poniżej 18 roku życia przekazało nam Dane osobowe za pośrednictwem Witryny i Usług, skontaktuj się z nami. Aby wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w Twoim kraju, musisz mieć ukończone 18 lat.

Ciasteczka

Witryna i Usługi korzystają z plików „cookies”, które umożliwiają personalizację korzystania z Internetu. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na Twoim dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookies nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na Twój komputer. Pliki cookie są przypisane do Ciebie w sposób jednoznaczny i mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer internetowy w domenie, która wysłała Ci plik cookie.

Możemy używać plików cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych w celu obsługi Witryny i Usług. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie, jeśli wolisz. Jeśli zdecydujesz się na odrzucenie plików cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji Witryny i Usług. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie i ich działaniu Tutaj.

Nie śledź sygnałów

Niektóre przeglądarki zawierają funkcję Do Not Track, która sygnalizuje odwiedzanym witrynom internetowym, że nie chcesz, aby Twoja aktywność online była śledzona. Śledzenie to nie to samo, co wykorzystywanie lub zbieranie informacji w związku ze stroną internetową. W tym celu śledzenie oznacza zbieranie danych osobowych od konsumentów, którzy korzystają lub odwiedzają witrynę internetową lub usługę online, gdy z biegiem czasu poruszają się po różnych witrynach internetowych. Witryna i Usługi nie śledzą ruchu odwiedzających w czasie i na stronach internetowych osób trzecich. Jednakże niektóre witryny stron trzecich mogą śledzić Twoją aktywność związaną z przeglądaniem, gdy udostępniają Ci treści, co pozwala im dostosować to, co Ci przedstawiają.

Reklamy

Możemy wyświetlać reklamy online i możemy udostępniać zbiorcze i nieidentyfikujące informacje o naszych klientach, które my lub nasi reklamodawcy zbieramy w wyniku korzystania z Witryny i Usług. Nie udostępniamy reklamodawcom danych osobowych poszczególnych klientów. W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać te zagregowane i nieidentyfikujące informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam docelowym odbiorcom.

Możemy również zezwolić określonym firmom zewnętrznym na pomoc w dostosowaniu reklam, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkowników, oraz na gromadzenie i wykorzystywanie innych danych na temat działań użytkowników w Witrynie. Firmy te mogą dostarczać reklamy, które mogą umieszczać pliki cookie i w inny sposób śledzić zachowanie użytkownika.

Partnerzy

Możemy angażować się w marketing afiliacyjny i umieszczać linki partnerskie w Witrynie i Usługach. Jeśli klikniesz link partnerski, w Twojej przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie w celu śledzenia sprzedaży w celu uzyskania prowizji.

Marketing e-mailowy

Oferujemy biuletyny elektroniczne, na które w każdej chwili możesz dobrowolnie się zapisać. Zobowiązujemy się do zachowania poufności Twojego adresu e-mail i nie ujawnimy Twojego adresu e-mail żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w sekcji wykorzystania i przetwarzania informacji lub w celu wykorzystania zewnętrznego dostawcy do wysyłania takich wiadomości e-mail. Informacje przesłane pocztą elektroniczną będziemy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Zgodnie z ustawą CAN-SPAM, wszystkie wysyłane przez nas e-maile będą wyraźnie informowały, od kogo pochodzi e-mail, oraz zawierały jasne informacje o tym, jak skontaktować się z nadawcą. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu lub e-maili marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji zawartymi w tych e-mailach lub kontaktując się z nami. Będziesz jednak nadal otrzymywać niezbędne e-maile dotyczące transakcji.

Linki do innych zasobów

Witryna i Usługi zawierają łącza do innych zasobów, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności takich innych zasobów lub stron trzecich. Zachęcamy Cię do zachowania ostrożności przy opuszczaniu Witryny i Usług oraz do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności dotyczącymi każdego zasobu, który może gromadzić Dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje, które podajesz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy uzasadnione zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem Danych osobowych znajdujących się pod jego kontrolą i opieką. Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową. Dlatego też, chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, przyjmujesz do wiadomości, że (i) istnieją ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, na które nie mamy wpływu; (ii) nie można zagwarantować bezpieczeństwa, integralności i prywatności wszelkich informacji i danych wymienianych między Tobą a Witryną i Usługami; oraz (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą zostać przeglądane lub modyfikowane podczas przesyłania przez osobę trzecią, pomimo najlepszych starań.

Naruszenie danych

W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo Witryny i Usług zostało naruszone lub Dane osobowe użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym osobom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi ataków na bezpieczeństwo lub oszustwa, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia racjonalnie odpowiednich środków, w tym między innymi dochodzenia i raportowania, a także powiadamiania organów ścigania i współpracy z nimi. W przypadku naruszenia danych dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić dotknięte osoby, jeśli uznamy, że istnieje uzasadnione ryzyko wyrządzenia użytkownikowi szkody w wyniku naruszenia lub jeśli powiadomienie jest w inny sposób wymagane przez prawo. Kiedy to zrobimy, wyślemy Ci e-mail.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszej Polityki lub jej warunków dotyczących Witryny i Usług od czasu do czasu, według własnego uznania i powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w sposobie, w jaki traktujemy Dane osobowe. Kiedy to zrobimy, poprawimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Możemy również powiadomić Cię w inny sposób, według naszego uznania, na przykład za pośrednictwem podanych przez Ciebie danych kontaktowych. Każda zaktualizowana wersja niniejszej Polityki zacznie obowiązywać natychmiast po opublikowaniu poprawionej Polityki, chyba że określono inaczej. Dalsze korzystanie z Witryny i Usług po wejściu w życie zmienionej Polityki (lub innego aktu określonego w tym czasie) będzie stanowić Twoją zgodę na te zmiany. Jednakże bez Twojej zgody nie będziemy wykorzystywać Twoich Danych osobowych w sposób istotnie odmienny od tego, który został podany w momencie gromadzenia Twoich Danych osobowych.

Akceptacja tej polityki

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Politykę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z nich, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej Polityki. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie jesteś upoważniony do uzyskiwania dostępu do Witryny i Usług oraz korzystania z nich.

Zastrzeżenie

Wszelkie pieniądze wypłacone osobie reklamującej się tutaj są przedmiotem transakcji wyłącznie pomiędzy dwiema osobami, które wyraziły na to zgodę. Versl Limited NIE ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania poszczególnych osób.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby szczegóły pojawiające się na stronie były prawidłowe i odpowiednie, nie możemy zagwarantować dokładności informacji dostarczanych przez reklamodawców. Jeśli uważasz, że członek celowo wprowadza w błąd w swoim profilu, skontaktuj się z nami i przekaż nam odpowiednie informacje.

Nie możemy zagwarantować, że wizyty umówione za pośrednictwem serwisu zostaną dotrzymane, za co odpowiadają osoby umawiające się na wizytę.

Umawiając się na spotkanie za pośrednictwem strony internetowej, odpowiadasz za własne bezpieczeństwo, dlatego zachęcamy Cię do podjęcia odpowiednich kroków w celu zapewnienia rozsądnych lokalizacji do sesji masażu.

Usługi, które możesz tutaj kupić lub zarezerwować, są sprzedawane przez naszych partnerów, a nie przez nas. Jesteśmy odpowiedzialni jedynie za publikowanie ich profili i reklam.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek usługi, które otrzymujesz od naszych partnerów, ale daj nam znać, jeśli napotkasz problem lub otrzymana usługa nie spełni Twoich oczekiwań.

Przed dokonaniem rezerwacji należy dokładnie sprawdzić wszystkie szczegóły i wszelkie ograniczenia dotyczące usługi.

Prosimy upewnić się, że wszelkie informacje medyczne lub inne informacje dotyczące alergii/zdrowia zostały ujawnione naszym partnerom przed wizytą.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej o niniejszej Polityce lub chcesz skontaktować się z nami w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej praw indywidualnych i Twoich danych osobowych, możesz to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 27 stycznia 2023 r